Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Leveranser under påskhelgen

Det går inga leveranser från Hjälpmedels- och förrådsenheten under påskhelgen.

De som har sina leveranser från Hjälpmedels- och förrådsenheten på långfredag (fredag 30 mars) och annandag påsk (måndag 2 april) kommer INTE att få några leveranser. De får sina varor nästföljande fredag och måndag.

Vi ber er att tänka på detta när ni beställer varor.

/Hjälpmedels- och förrådsenheten

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se