Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Leveranser under jul och nyår

Nu är det dags att börja planera. Det är många röda dagar under jul och nyår i år. Det påverkar leveranserna från Centralförrådet. Leveranserna gäller både förrådsvaror och tvätt.

Måndag 23/12 Leveranser till de som normalt har sin leverans på måndag 23/12. Sista beställningsdag 19/12 före kl. 12.00.

Tisdag 24/12 Inga leveranser

Onsdag 25/12 Inga leveranser

Torsdag 26/12 Inga leveranser

Fredag 27/12 Leveranser till de som normalt har sin leverans på tisdag 24/12. Sista beställningsdag 20/12 före kl. 12.00.

Måndag 30/12 Leveranser till de som normalt har sin leverans på onsdag 25/12 Sista beställningsdag 23/12.

Tisdag 31/12 Inga leveranser

Onsdag 1/1 Inga leveranser

Torsdag 2/1 Leveranser till de som normalt får sin leverans på torsdag 26/12. Sista beställningsdag 27/12.

Fredag 3/1 Leveranser till de som normalt har sin leverans på fredag 27/12. Sista beställningsdag 30/12.

Måndag 6/1 Inga leveranser

Tisdag 7/1 Leveranser till de som normalt har sina leveranser på måndag 30/12 och tisdag 31/12. Sista beställningsdag 2/1.

Med önskan om en God Jul
Hjälpmedels- och förrådsenheten

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se