Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Leveranser och adressetiketter

Eftersom vi upplever att det finns en osäkerhet i hur man anger leveransadressen när man förskriver ett hjälpmedel eller beställer varor från centralförrådet kommer här en liten lathund för vad som gäller. Allt för att säkerställa att det du beställt kommer dit du vill.

Adressetiketter som sätts på hjälpmedel/gods är vanligtvis vita, blå eller gula. De används av Hjälpmedels- och förrådsenheten som skriver ut dem i en etikettskrivare, uppgifterna kommer från förskrivningen/beställningen i webSesam.

Det finns val att göra när du som förskrivare eller beställare ska ange leveransadress. Vissa förinställda val finns i rullisten men ibland måste man själv ändra uppgifterna.

För att hjälpmedlet/godset ska komma fram till rätt ställe samt för att undvika motsägelsefulla uppgifter som kan leda till felleverans eller försenad leverans så visar vi här exempel hur ni ska skriva för att det ska bli så rätt som möjligt.

Vid SMS avisering: Ange mobilnummer till den person som ska få aviseringen! Mobilnummer måste skrivas in i fältet "telefon". Fältet Mobil följer tyvärr inte med på etiketten. Därför skrivs mobil nr in på c/o adress för att vara extra tydligt. Förskrivarens/kundens namn hamnar automatiskt högst upp till vänster på adressetiketten.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se