Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Leveranser 1 maj

Då fredag 1 maj är en röd dag utgår inga leveranser från Hjälpmedels- och förrådsenheten. De som normalt skulle ha fått sina leveranser fredag 1 maj får dem i stället måndag 4 maj.

 

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara