Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Kompressionsstrumpor nu i sortiment

Från och med 1 november 2020 går det att förskriva kompressionsstrumpor i standardutförande.

Förskrivardirektivet hittar ni här.

Sortimentet hittar ni i produktkatalogen.

Observera att alla storlekar och modeller inte är upplagda i WebSesam från avtalsstart. Vartefter de beställs läggs artikelnummer upp i produktkatalogen och då går det att förskriva direkt via WebSesam. Till dess behöver ni, om ni inte hittar rätt storlek i WebSesam, ringa in förskrivningarna alternativt via e-post informera om den artikel ni vill ha upplagd.

Strumporna ligger förskrivningsbara via hjälpmedelscentralen, det vill säga via kundnummer som inte har C framför. För att få förskriva behöver ni gå förskrivarutbildningen samt ha rätt behörighet i WebSesam.

Måttblanketter för att underlätta mätning och val av storlek samt instruktioner för måttagning finns hos respektive leverantörs hemsida (länkar till leverantörerna finns i produktkatalogen). För hjälp vid utprovning/mätning kan aktuell leverantör kontaktas.

På grund av restriktioner i samband med Corona-pandemin kommer vi inte ha möjlighet att ha någon produktvisning i samband med avtalsstarten. Vi kommer att bjuda in till detta då omständigheterna tillåter.

För måttsydd kompression kan ni fortsatt skriva remiss till OTA (ortopedteknisk avdelning). Den remissen behöver vara tydlig med ordinerad kompressionsklass, diagnos och frågeställning.

Vid eventuella frågor kontakta hjälpmedelskonsulent Therese Gerlang therese.gerlang@regionjh.se eller Hjälpmedels- och förrådsenhetens kundtjänst 063-147710

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se