Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Intern återkallning av artikel

Vidhäftningen på PVK-fixering med artikelnummer 34827 är inte optimal och återkallas.

Det har idag uppmärksammats att vidhäftningen på följande produkt inte är optimal:

Fixering, PVK vuxen, steril, IV-fix 7x8,5cm

Leverantör: ViTri medical

Leverantörens artikelnr:  812006

Lotnr (tillverkningsserie): 20190525

Troligen från den senaste inleveransen 4 december 2019 - men kan gälla även tidigare leveranser

Internt artnr: 34827

Risk finns att vissa förband har en vidhäftning som är otillräcklig för att säkert fixera PVK. Det tycks vara blandat i förpackningarna med ”bra” och ”dåliga” förband.

De förpackningar som nu finns i lager på centralförrådet har även de aktuellt lotnr. En ny order är lagd för att så snabbt som möjligt få in förband på annat lotnr.

Åtgärder på er enhet:

Inventera antal förpackningar ni har med aktuellt lotnr. Om möjligt ta dessa åt sidan. Notera antalet förpackningar.

Om ni behöver använda förband från dessa förpackningar var uppmärksamma på kvalitén av varje enskilt förband.

Så snart ni får meddelande om att nuvarande lager är ersatt, får ni också meddelande om dessa förpackningar ska returneras till centralförrådet.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se