Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Inga leveranser på midsommarafton

Fredag 21 juni är det midsommarafton. Då utgår inga leveranser från Hjälpmedels- och förrådsenheten.

Fredag 21 juni är det midsommarafton.

Då utgår inga leveranser från Hjälpmedel- och förrådsenheten.

Tänk på att beställa volymer som räcker över två veckor.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se