Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Inga leveranser nationaldagen och midsommarafton

Onsdag 6 juni, nationaldagen, och fredag 22 juni, midsommarafton, kommer inga leveranser från Hjälpmedels-
och förrådsenheten.

De som har sina leveranser från Hjälpmedels- och förrådsenheten på nationaldagen (onsdag 6 juni) och midsommarafton (fredag 22 juni) kommer INTE att få några leveranser. De får sina varor nästföljande vecka.

Ni som får era leveranser torsdag 7 juni och måndag 25 juni måste beställa era varor en dag tidigare än vanligt.

Vi ber er att tänka på detta när ni beställer varor.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se