Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Inga leveranser 18 oktober

18 oktober håller Hjälpmedel- och förrådsenheten stängt för planeringsdag.

Det betyder att det inte utgår några leveranser av varor och hjälpmedel torsdag 18 oktober.

Ni som har era leveranser på torsdagar måste alltså tänka på att beställa så att det räcker för två veckor.

Med vänlig hälsning

Personalen på Hjälpmedels- och förrådsenheten

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se