Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Information om nytt avtal avseende inkontinenshjälpmedel.

Den 2/5 2022 börjar ett nytt avtal med upphandlade inkontinenshjälpmedel gälla.

Detta innebär att en del av nuvarande sortiment ersätts av likvärdiga produkter.

De produkter som byter leverantör är:

Fixeringsbyxor, flergångs för vuxna

Allt-i-ett skydd återförslutningsbar

Allt-i-ett skydd byxblöja

Kvarliggande katetrar

Fekalkateterset

Kateteriseringsset

Urinpåshållare för säng.

Ni behöver själva aktivt förskriva de nya produkterna på nytt artikelnummer.

Har ni beställningsmallar, glöm inte att uppdatera dessa med nya artikelnummer.

Befintliga lagerhållna produkter av utgående sortiment levereras ut så länge det finns saldo. Därefter stängs artikeln och förskrivning sker på nytt artikelnummer.

För fullständig varukatalog se websesam under iso-kod cf5001.

Produktinformation finns även i sortimentskatalogen som publiceras på hjälpmedels- och förrådsenhetens hemsida under sortimentskataloger i samband med avtalsstart.

Under maj/juni 2022 kommer produktvisning att ske. Inbjudan kommer inom kort.

Vid avtalsfrågor kontakta kristine.solem@regionjh.se

Vid frågor kring sortiment/produkter/handhavande kontakta therese.gerlang@regionjh.se

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se