Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Information om artiklar som utgått ur centralförrådets sortiment.

Säkerhetsburk Formalin, 4% buffrad formaldehyd, 30ml artnr i Websesam 39099

Säkerhetsburk Formalin, 4% buffrad formaldehyd, 20ml artnr i Websesam 39098

Dessa artiklar har utgått från leverantörens sortiment och har inte ersatts med annan artikel.

Förstahandsalternativet till dessa är ”Monovette -systemet”

Andrahandsalternativet – är dock inte en ”säkerhetsburk”. (När locket öppnas ”exponeras” en för formalinet.)

För mer information kontakta:

Materialkonsulent – Inköp och upphandling

Gunilla Lirell

gunilla.lirell@regionjh.se

063-147721

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se