Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Information från centralförrådet

Fortsatt miljöarbete hos våra leverantörer

Fresenius genomför en produktförändring från december 2019. De väljer då att ur miljöhänsyn ta bort alla sugrör från sina så kallade Easy Bottles. Det gäller näringsdrycker av märkena Fresubin.

Nytt utseende av förpackning från Essity

Tena Pants får från v. 44 en ny förpackningsdesign.

Tips gällande luftmadrasser

Pumparna till Curocell S.A.M Pro och Curocell Auto 420 har ett så kallat omvårdnadsläge. Genom att trycka in den knappen på pumpen fylls madrassen maximalt med luft vilket underlättar mobilisering. Skulle ni glömma att återställa genom att trycka på knappen igen då ni lämnar, kommer pumpen att göra detta automatiskt inom 20 minuter.

Risk för leveransförsening

Art 18501 SpeediCath Compact Ch 12/18 från Coloplast riskerar att få leveransförseningar, fram till våren 2020, på grund av ökad efterfrågan hos leverantören.

Lägg beställningar i god tid och ha en möjlig ersättningskateter att tillgå vid behov.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se