Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Information från Centralförrådet

Enteral nutrition, kosttillägg och tillbehör:

Nestlé meddelar att Resource Addera Plus i smaken lemonad utgår. Internt artikelnummer 40082.

Övriga smaker som finns är:

Diabetestekniska hjälpmedel:

  • Insulinpenna Novopen 5 har uppgraderats till Novopen 6.
  • Insulinpenna Novopen Echo för barn har uppgraderats till Novopen Echo Plus.

Displayfönstret på pennorna visar hur många enheter som senast injicerats och hur länge sedan det var. Minnesfunktionen sparar de senaste 800 injektionerna och data kan laddas ned. Pennorna har en garanterad livslängd på minst 3 år utan laddning av batteriet. NovoPen® 6 har en maxdos på 60 insulinenheter med dossteg om 1 enhet, medan NovoPen Echo® Plus har en maxdos på 30 insulinenheter med dossteg om 0,5 enheter.

Inkontinensprodukter:

Artikelnummer 35231 Droppskydd för fixering i byxa, iD Light Mini (abs 211 ml) har utgått på grund av en produktändring som innebär att inkontinensskydden nu är parfymerade.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara