Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Information avseende kateterfixering

Tidigare fixering för kvarliggande katetrar med internt artikelnummer 10464; Slanghållare F Katetrar Flexi-Trak har utgått. Tillverkningen av denna produkt har upphört.

Regionen har som alternativ just nu artikel 42891; Fixering urinkateter Tube Flexi som fixeras enligt anvisning nedan enligt leverantören AST:

  1. Rengör huden där häftdynan ska fästas. Huden ska vara torr vid fixering.
  2. Öppna förpackningen genom att dela på flikarna i sidan och ta ut Tube-flexi.
  3. Ta bort skyddsfilmen på häftdynans undersida och fäst den mot huden.
  4. Dra av skyddsfilmen på remsans ovansida och placera slangen mitt på.
  5. Vik flikarna av plast, mot varandra, över slangen, och förslut.
  6. Fixeringen kan öppnas och fixeras igen vid behov.
  7. När slangen ska bytas säras de två plastflikarna och en ny slang fixeras.
  8. Häftdynan som sitter mot huden kan sitta kvar vid slangbyte. Byte av häftdynan rekommenderas vid kontaminering.
  9. När hela fixeringen ska tas bort: Börja med att ta bort slagen och därefter avlägsna häftdynan som sitter mot huden. Håll emot på omkringliggande hud när dynan lyfts bort för att minska obehag

Tube-Flexi KAN sitta kvar på huden upp till 5 dagar eller tills dess adhesiva förmåga upphör.

Tips vid fixering: Kontrollera att huden är torr. Använd inte mjukgörande kräm på huden där produkten ska användas. Vid kroppsbehåring, raka om möjligt. Värm häftdynan/plattan innan slangen placeras.

Ytterligare en alternativ produkt är under utprovning. Mer information kommer.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se