Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Inbjudan till utbildning

Nu kan du anmäla dig till handhavandeutbildning av den nya nutritionspumpen.

Den 1 mars 2019 startar ett nytt avtal för enteral nutrition. Det innebär att de nuvarande pumparna behöver bytas ut, då en ny leverantör har upphandlats.

Den nya leverantören är Fresenius och pumpen heter Amika. I samarbete med Fresenius vill Region Jämtland Härjedalen bjuda in till handhavande utbildning.

Var: Utbildningen hålls i konferensrummet Lingonet på Östersunds sjukhus. Längst ner finner du en vägbeskrivning.

När: Tisdag 26 mars och onsdag 27 mars.

Vi erbjuder åtta utbildningstillfällen, fyra för slutenvården och fyra för primärvård och kommun.

Anmälan gör du i formulären nedan.

Välkomna!

Deltagande via videokonferens

Om du inte har möjlighet att vara på plats kan du delta via länk.
Anvisning för uppkoppling via videolänk, internt Region Jämtland Härjedalen: Ring bryggnummer 1230001.

Anvisningar för uppkoppling via videolänk, externt (kommuner): Ring 1230001@regionjh.se

Vid deltagande via länk från kommun: Meddela kristine.solem@regionjh.se vilken kommun ni deltar från samt kontaktperson med telefonnummer där vi kan nå er.


ANMÄLAN:

Så här hittar du till
konferensrummet Lingonet

Konferensrummet Lingonet finns på Östersunds sjukhus mittemot servicecenter, på plan 1 i hus 9
(i Smärtmottagningens tidigare lokaler).

Här följer vägbeskrivningar enligt målpunktssystemet:

Inomhus:

Efter huvudentrén, plan 6, fortsätt mot målpunkt C. Ta hiss/trapp till plan 1. Fortsätt mot målpunkt D, följ därefter skyltning mot Servicecenter.

Utomhus:

Ingång 3, Fältjägargränd. Ta hiss/trapp till plan 1. Fortsätt mot målpunkt D, följ därefter skyltning mot Servicecenter.

eller

Ingång 4, Köpmangatan. Ta hiss/trapp till plan 1.Följ skyltning mot Huvudentré fram till korridorens slut, följ därefter skyltning mot målpunkt D och fortsätt därefter mot Servicecenter

eller

Ingång 6, rakt fram, genom glasdörrarna, sväng vänster till hissarna. Ta hiss/trapp till plan 1.Följ därefter skyltning mot Servicecenter

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se