Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Inbjudan till produktgenomgång: Näringsdrycker från Fresenius

På grund av tekniska problem vid den förra produktgenomgången erbjuds ytterligare ett tillfälle.

Den 24/11 kl 14:00-15:00 kommer Anders Lindström från Fresenius att hålla en genomgång av de upphandlade näringsdrycker som finns från Fresenius.

Genomgången kommer att innehålla information kring de olika näringsdryckerna och deras sammansättning, när vilken produkt kan vara lämplig att använda samt annat som kan vara värt att tänka på vid förskrivning.

Anmälan i formuläret nedan.

Dagen innan kommer en länk till mötet att skickas ut.

Vid frågor kontakta hjälpmedelskonsulent Therese Gerlang

therese.gerlang@regionjh.se

063-153652

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se