Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Hjälpmedelscentralen & Förrådsenheten stänger kl. 14:00 Torsdagen den 9 Juni.

Torsdagen den 9 Juni kl. 14:00 stänger vi på grund av APT.

Skåputhämtning är öppet som vanligt till 19:00.

Välkommen åter Fredagen den 10 Juni.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se