Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Fortsatta leveransförseningar gällande gastrostomiknappar.

Vi vill meddela att det är fortsatt leveranssvårigheter för produkter innehållande medicinsk silikon. Det gäller framförallt gastrostomiknappar.

Mediplast som tillhandahåller gastrostomiknappen MiniONE® poängterar att dessa kan sitta i upp till 6 månader om de ser fortsatt fin ut.

Rotera MiniONE® dagligen. Se till att stanna på olika ställen varje gång för att tillåta en bättre luftcirkulation. Var noga med att hålla huden ren och torr runt gastrostomin. Kontrollera ballongens vattenmängd en gång i veckan. Ta ut vattnet med en spruta och kontrollera att det är samma mängd vatten som sprutades in. Töm sprutan och fyll på med nytt vatten.

För att möta efterfrågan kan en likvärdig ersättningsprodukt komma att levereras.

Vid frågor kontakta hjälpmedelskonsulent

Therese Gerlang

therese.gerlang@regionjh.se

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se