Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Förskrivarutbildning och nya riktlinjer

Sjuksköterskor och distriktssköterskor som förskriver till exempel inkontinenshjälpmedel eller madrasser behöver göra den förskrivarutbildning som finns i Saba Cloud. Utbildningen är obligatorisk för alla förskrivare.

Förskrivarutbildningen är uppdelad i två delar. Del ett är Socialstyrelsens förskrivarutbildning och del två innehåller en del om hjälpmedelsverksamheten i länet och de lokala regelverk som gäller samt en del som handlar om webSesam, Hjälpmedel- och förrådsenhetens beställningsstöd.

Del ett ska göras en gång, del två ska göras återkommande vartannat år.

Alla har sex månader på sig att slutföra utbildningen.

För er som är anställda inom Region Jämtland/Härjedalen gäller följande:

Ni har fått ett automatgenererat mejl från Saba Cloud om att förskrivarutbildningen är tillagd i er utbildningskatalog.

För er som är anställda inom kommunerna gäller följande:

Följ länken till Saba Cloud och registrera dig. Var uppmärksam på om du redan har ett konto i Saba Cloud, då varje konto genererar en kostnad. Om du till exempel gått sjukreseutbildningen i höstas bör du redan ha ett konto.

Här är länken till Saba Cloud – förskrivarutbildning del 1

Här är länken till Saba Cloud – förskrivarutbildning del 2

Tips angående riktlinjer för trycksårsprofylax:

Vid årets PPM sågs en nationell ökning av förekomsten av trycksår. Jämtland-Härjedalen var inget undantag. Därför vill vi tipsa om de riktlinjer som finns framtagna för trycksårsprofylax.

NPUAP/EPUAP/PPPIAs riktlinjer på svenska nås via svensk sjuksköterskeförenings hemsida. Följ länken.

Via SKL kan ni nå deras förlag på åtgärdspaket.Följ länken.

Till hösten kommer ytterligare en produktvisning av våra madrasser att ske som inleds med en presentation kring trycksårsprofylax och tips kring hur madrass väljs till respektive medborgare. Datum för detta är ännu inte satt.

Med vänlig hälsning

Therese Gerlang
Hjälpmedelskonsulent mot sjukvårdsnära material & leg. sjuksköterska

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se