Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Förlossningsbinda Molinea utgår

Förlossningsbindan Molinea utgår och ersätts av Samu Plus Maxi.

Samu Plus Maxi används för blödningar vid förlossning eller i samband med gynekologiska ingrepp. Den har samma storlek (35x11 cm) som tidigare Molinea. Den faktiska absorptionen är 140 ml det vill säga något lägre än Molineas 170 ml.

Bindan har en kärna gjord av cellulosafluff som snabbt absorberar vätska och den har ett spärrskikt av polyeten.

Artikelnumret i för beställningar i websesam blir det samma som för Molinea, det vill säga 35099.

Övergången kommer att ske från april 2021.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se