Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Förändring i sortiment

Förändring i sortiment inkontinenshjälpmedel

Från och med februari utgår artiklarna MoliCare Premium från Hartmann då dessa slutar att produceras.

Som alternativ finns nu Attends Slip Regular i tre nivåer (8,9,10) i flertalet storlekar. Sök benämning Attends Slip Regular i WebSesam.

Attends Slip Regular har ett spärrskikt bestående av laminat av nonwowen och andningsbar film. Dubbla absorbtionslager med fluff och superabsorbenter med spridningsskikt (quick-dry). Den försluts med fyra fixeringspunkter med återförslutningsbar tejp/kardborre.

Observera att skyddet ska ”skålas” det vill säga vikas och kupas för att läckagebarriärerna ska stå upp för bästa passform. Våtindikatorn kan användas för att centrera skyddet. De nedre fästbanden ska fästas i riktning uppåt för en tät passform och de övre i riktning nedåt för en tät och bekväm passform.

Förändring av sondförankring Bridle Pro

Artikel 38718 Bridle Pro, F 8, Nasogastrisk sondförankring kommer i en uppdaterad version under våren. Förändringen är att en produkt täcker in två olika French-storlekar på sonder. Det innebär att art 38718 gäller 8-10Fr. Det är ingen skillnad i teknik eller användning av produkten. Övergången kommer att ske successivt varför inget specifikt datum för förändringen kan ges.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se