Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Förändring av beställningsförfarande köksutrustning.

Hjälpmedels- och förrådsenheten slutar från 1/1-2022 med beställningar av köksutrustning ex skedar, kaffekoppar och termos.

I stället läggs dessa beställningar via Marknadsplatsen E-Handel -Insidan (regionjh.se).

På grund av leveransförseningar som uppkommit på grund av Corona-pandemin så restar ännu en del av dessa produkter och vi har inte fått några bekräftade leveransdatum.

Dessa beställningar kommer därför att makuleras.

Finns behovet fortfarande kvar så hänvisas beställare att lägga en ny beställning via marknadsplatsen.

Här finns länken över de artiklar som övergår till beställning via marknadsplatsen.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se