Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Förändringar i leveranser av Norra turen.

Där vi tidigare använt oss av Post Nord i utleveranser av förrådsmaterial samt hjälpmedel, kommer vi nu återta och transportera i egen regi. Från den 1 december kommer vi köra dessa transporter själv. Se information nedan angående leveransdag samt orderstopp.

LEVERANSDAG TISDAG:

Lit

Strömsund Solbacken enbart Hjälpmedel och returer

Orderstopp för Centralförrådbeställningar fredagar kl 12:00

Orderstopp för Hjälpmedelscentralen måndagar kl 12:00

LEVERANSDAG TORSDAG:

Strömsund, Hoting, Backe, Hammerdal

Orderstopp för Centralförrådbeställningar tisdagar kl 12:00

Orderstopp för Hjälpmedelscentralen Onsdagar kl 12:00

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se