Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Bra att veta från Centralförrådet

Produktförändringar, nya produkter och information om hur man beställer "rullande material".

Vi vill uppmärksamma er på att ”rullande material” det vill säga ex. undersökningsbritsar, hållare till papperskorgar och provtagningsvagnar nu beställs hos inköp och upphandling. Kontakta Sara Lalander på telefon 063-147789 eller mail sara.lalander@regionjh.se

WebSesam

En uppdatering kring rutiner för artikelnummer i WebSesam kommer att ske succesivt. Detta innebär att det efter upphandlingar kan komma att bli fler förändringar av artikelnummer. Dessa nyheter kommer att komma ut i samband med avtalsstart via våra nyhetsbrev samt ligga på vår hemsida under centralförrådet. Ytterligare information kring detta kommer löpande. 

Produktinformation

Nestlé ändrar sina etiketter på sondmat.

”Med start hösten 2018 och i förlängningen 2019 kommer vi att ändra utseende på våra sondnäringar på grund av ett nytt regelverk som träder i kraft 2019/2020 ((EU) nr 2016/128.).

I samband med detta nya regelverk, moderniserar vi även utseendet på etiketterna. För att göra detta så smidigt och miljömässigt som möjligt, implementeras de nya förpackningarna löpande med start v. 42-44. Först ut är Isosource MIX.”

Kommande uppdateringar i RESOURCE® Addera Plus

Nestlé flyttar tillverkningen till Tyskland. Vid bytet av fabrik kommer Nestlé att korrigera feltryck på förpackningar - den tidigare uppgiften om vattenhalt på förpackningarna kommer att ändras från 62 till 76 g/100 ml. Justeringen innebär varken en förändring i produkt-/EAN-koder eller i recept. Under en övergångsperiod kan vissa leveranser av RESOURCE® Addera Plus komma att innehålla en blandning av förpackningar med felaktig uppgift om vattenhalt och rätt vattenhalt OBS! Då fabriken i Tyskland inte är Halal-certifierad så tas nu texten om Halal bort från det uppdaterade produktfaktabladet.

Hartman ändrar namn på sin produkt Carebag.

Hatmans Carebag, benfixering för urinpåse ändrads till CarePocket. Detta innebär inga förändringar för er som beställer mer än att namnet på förpackningen ändras. Tills vidare finns båda namnen att söka på i Sesam.

Artikelnummer 38503 (till vänster) och artikelnummer 33798 (till höger.

Förbindelseslangar till nefrostomier

Nu finns förbindelseslangar till nefrostomier är nu upphandlat och finns nu att beställa via centralförrådet. Dessa finns med trevägskran samt utan. Den utan trevägskran motsvarar den som tidigare beställdes från Cook medical (artikelnr GO2727/PMLLA-LAH).

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se