Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Blodsockermätare från Wellion

Nya instruktioner gäller blodsockermätare från Wellion.

Blodglukosmätare Leonardo.                     Blodglukos- och ketonmätare Galileo.

I de instruktionsböcker som har följt med blodglukosmätare Leonardo (artikelnummer 39239) och blodglukos- och ketonmätare Galileo (artikelnummer 39295) står det att de behöver testas med en kalibreringslösning innan första mätningen. Detta är en gammal instruktion och gäller ej.

Nya instruktionsböcker till mätrna finns på Hjälpmedel- och förrådsenhetens hemsida.

I övrigt stämmer de instruktioner som medföljer mätarna.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se