Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Angående ersättningsartiklar i pandemitider

Tack för ert tålamod och ert goda samarbete kring skyddsutrustning under Coronapandemin.

Situationen i dag ser bättre ut än tidigare i våras och det är vi tacksamma för. Leveranssäkerheten hos våra ordinarie leverantörer varierar dock fortfarande. Därför vill vi göra er uppmärksamma på att det fortsatt kan komma att skickas ut ersättningsprodukter av skyddsutrustning.

Det innebär att det ni beställer via ma@regionjh.se inte alltid är exakt det som levereras ut. Funktionen är dock alltid densamma och produkten är validerad och godkänd.

Så länge vi behöver använda oss av ersättningsprodukter kommer vi även att fortsätta med beställningsförfarande via epost på dessa produkter.

Hösthälsningar från Centralförrådet

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se