Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Websesam Bilagor ur funktion i websesam

Wesesam Bilagor är tillfälligt ur funktion i websesam.

Men ni hittar dom via vår hemsida .

Scrolla ner till Centuri, under fliken websesam hittar ni Beställningsunderlag websesam och där under ligger alla protokollen.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se