Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Uppdatering av server

På grund av en uppdatering av en server kommer alla dokument på vår hemsida att vara oåtkomliga mellan kl. 15.00-19.00 i eftermiddag.

Om ni behöver bifoga dokument till beställningar eller på något annat sätt behöva använda våra blanketter och dokument, vänligen gör  detta före kl. 15.00.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se