Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Tips om utbildningstillfälle

Sunrise Medical håller en basutbildning i sittställning på Frösö Park Hotel för arbetsterapeuter, sjukgymnaster och tekniker,
14 januari 2020.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara