Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Ny rutin för patientavgift för rollatorer

Nu behöver du som förskrivare inte längre lägga till en artikel för patientavgiften när du gör en förstagångsförskrivning av en rollator.

När du förskriver en rollator kommer du nu att få upp en fråga som du svarar ja eller nej på. Sedan sköts debiteringen automatiskt.

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se