Exteriör av Hjälpmedelscentralen, Göviken, Östersund

Sortimentsvisning diabetestekniska hjälpmedel

Välkommen till en sortimentsvisning av diabetestekniska hjälpmedel.

Den 25 september 2019 mellan kl 10.00-12.00 samt mellan kl 13.00-15.00 hälsar Inköp och Upphandling, Centralförrådet samt leverantörer er välkomna till öppet hus med visning av det nya upphandlade sortimentet på diabetestekniska hjälpmedel. Det nya avtalet börjar gälla från 1 oktober 2019.

Plats: Grupprum 1 samt 2 vid Hörsalen på Östersunds sjukhus.

Anmälan senast anmälan 24 september .

Avsluta eller förändra din prenumeration.
Skriv in din e-postadress i fältet, klicka på Förändra.
För att avsluta eller påbörja din prenumeration, avmarkera eller markera motsvarande kryssruta. Klicka sedan på Spara

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se