Neurologimottagningen - Verksamhet

Läkare med patient

Neurologimottagningen vänder sig huvudsakligen till följande patientgrupper:

• epilepsi

• MS

• parkinson

• ett flertal olika patientgrupper med mer ovanliga neurologiska sjukdomar, ex ALS, myastenia gravis


Verksamheten består av:

• remissbesök

• planerade återbesök

• poliklinisk behandling

• konsultbedömningar inom sjukhuset

• provtagningar