Neurologimottagningen - Verksamhet

Läkare med patient

Neurologimottagningen vänder sig huvudsakligen till följande patientgrupper:

• epilepsi

• MS

• parkinson

• ett flertal olika patientgrupper med mer ovanliga neurologiska sjukdomar, ex ALS, myastenia gravis


Verksamheten består av:

• remissbesök

• planerade återbesök

• poliklinisk behandling

• konsultbedömningar inom sjukhuset

• provtagningar

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se