Barnsjukvården

Om du behöver komma i kontakt med Barnhälsovården så hittar du kontaktuppgifter på webbplatsen 1177 Vårdguiden. (1177.se).

Länkarna nedanför tar dig till respektive mottagnings kontaktuppgifter på 1177.se.

Observera att kontaktuppgifter till BVC finns under respektive Hälsocentral. 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se