Vill du donera bröstmjölk?

Varför kan ett nyfött barn behöva bröstmjölk från någon annan än från sin egen mamma?
Ofta ges donerad bröstmjölk enbart under ett par dygn tills mammans egen bröstmjölk kommit igång ordentligt. För en del barn blir perioden då barnet behöver bankmjölk (bröstmjölk från vår mjölkbank) betydligt längre, till exempel om mamman är sjuk efter förlossningen.

Kan du tänka dig att ställa upp som givare av bröstmjölk?
Du får donera bröstmjölk till ditt barn är tre månader gammalt. Efter det kan dispens ges om behovet är stort. Du får låna en elektrisk bröstpump under tiden du donerar.

Vad krävs för att donera bröstmjölk?
- godkänd hälsodeklaration
- blodprov (HIV- test, hepatit B och C)


Varför ska man donera bröstmjölk?

Bröstmjölk är den bästa möjliga näringen för spädbarn. Den innehåller allt barnet behöver - minst 400 olika näringsämnen – inklusive hormoner och infektionsbekämpande komponenter som bröstmjölksersättning inte innehåller. Bröstmjölk ges till svårt sjuka och förtidigt födda barn. För dessa barn finns ingen likvärdig näring att ge. Bröstmjölk är det som visat sig vara det bästa för det omogna eller sjuka barnet.