Neurologimottagningen

Neurologimottagningen är en specialistmottagning på Östersunds sjukhus som utreder och behandlar neurologiska sjukdomstillstånd. Vid neurologimottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterska, fysioterapeut, kurator, logoped och medicinska sekreterare. Vid mottagningen kan patienten träffa de olika yrkeskategorierna individuellt eller flera på samma gång, så kallad teamträff.


Leende person som håller i en träningsvikt.

Information om hur du kan träna eller följa upp dina symtom.

Skolinformation från diabetessköterska och dietist

Foto: Sandra Lee Pettersson

Nyhetsbrev, Föräldramöten, Patientråd, m.m.

Läkare visar patient rörelser för sjukgymnastik.

Pumpinfo, CGM, Diasend m.m.