Kvinnosjukvården

Om du behöver komma i kontakt med Kvinnosjukvården så hittar du kontaktuppgifter på webbplatsen 1177 Vårdguiden. (1177.se).

Länkarna nedanför tar dig till respektive mottagnings kontaktuppgifter på 1177.se. I menyn till vänster hittar du även information om specifika ämnen.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214