Hälsocentraler, distriktssköterske- och turistläkarmottagningar

Om du behöver komma i kontakt med din hälsocentral eller någon av våra mindre hälsomottagningar så hittar du kontaktuppgifter på webbplatsen 1177.se Länk till annan webbplats..

Länkarna nedanför tar dig till respektive hälsocentral kontaktuppgifter på 1177.se.