Neurologimottagningen - Information

Närbild på ung persons händer som skriver på en mobiltelefon.

Här finns information till dig som patient och anhörig gällande olika föreningar och information som är bra att veta vid sjukdom och kontakt med vården.

Alla som är folkbokförda i Jämtlands län kan få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med resor till/från läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Resan kan ske med buss, tåg eller privat bil. Om resan omöjligen kan ske med dessa billigare färdsätt så kan den även ske med taxi, flyg eller AMBUSS.

Vid resor i samband med förebyggande hälsovård som t.ex. hälsoundersökningar eller vaccinationer, finns inte rätt till bidrag.

Det är alltid patienten själv som ansvarar för hur denne skall resa till och från sitt sjukvårdande besök. Region Jämtland Härjedalen har enligt lag, ansvar för att betala ut bidrag enligt Regionens regelverk för sjukresor.

Frågor, bedömningar, beslut, beställningar görs via regionens Reseservice. Det är alltid patienten som kontaktar Reseservice i dessa frågor.

Bidrag vid sjukresa

Som patient i Region Jämtland Härjedalen så kan man få bidrag för sina sjukresekostnader. Man ansvarar i första hand själv för att ordna med resa till och från bidragsgrundande vårdbesök. Resan sker i normala fall med billigast färdsätt, så som bil, buss eller tåg (2a klass). Bidragsförfrågan sker till bidragshandläggningen på Reseservice.

I de fall en funktionsvariation finns som omöjliggör resande med billigast frädsätt så kan fördyrande färdsätt i vissa fall användas, så som taxi eller flyg. För att ha bidragsgrund för dyrare färdsätt med högre servicegrad krävs ett beslut från Reseservice handläggare.

Som patient, men även som medarbetare inom Regionj Jämtland Härjedalen, är man skyldig att agera utifrån regelverket.

För resor utanför länet gäller samma grundregel. För resa med Ambuss eller för bokning av patienthotell så skall dock reseservice kontaktas.

Ladda ner bidragsblankett här: https://centuri/regno/63633 Länk till annan webbplats.

Läs mer om sjukresor i Region Jämtland Härjedalen på 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.