Projektstöd

Har du en projektidé som bidrar till näringslivets utveckling i länet? Här kan du läsa mer om projektstöd från Region Jämtland Härjedalen.

Just nu pågår över 60 olika projekt runt om i länet. De syftar till att utveckla näringslivets förutsättningar och stärka företagandet i länet. Inom projekten genomförs en mängd olika aktiviteter som tar fram kunskapsunderlag, bygger samverkan och riktar stöd till företag.

Projektstöd kan sökas av olika aktörer, både privata och offentliga. Vilken aktör som är lämplig projektägare beror på projektets syfte och innehåll. Stöd kan bara beviljas i mån av tillgängliga medel och under förutsättning av projektet uppfyller de regler och villkor som finns.

Läs mer om hur du ansöker om medfinansiering till projekt på sidan Ansök om medfinansiering. För pågående projekt finns information om hur utbetalning av projektstöd fungerar på sidan Ansök om utbetalning.

Du ansöker om stöd via e-tjänsten Min Ansökan. Den hittar du på www.minansokan.se

Medfinansiering till EU-projekt (ERUF, ESF+ och Interreg)

Nu har nya programperioder startat för följande EU-program:

  • Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
  • Socialfondsprogrammet ESF+
  • Interreg (Sverige-Norge, NPA och Aurora m.fl.)

Hos respektive aktör finns mer information om programmen och planerade utlysningar.

Läs mer om annan utvecklingsfinansiering

Den slutgiltiga prioriteringen av ERUF och ESF-projekt görs av Strukturfondspartnerskapet Mellersta Norrland. Här kan du läsa mer.
ERUF
ESF+

Interregprojekt prioriteras i programspecifika styrgrupper och kommittéer. Mer info på respektive programs websidor. Här kan du läsa mer om de olika Interregprogrammen.
Interreg

Regional medfinansiering till EU-projekt beslutas vanligvis av regionala utvecklingsnämnden. Här listas viktiga datum att känna till.

Ta kontakt med en beredningshandläggare i ett tidigt skede om du ämnar söka regional medfinansiering till ett EU-finansierat projekt.

Projektbanken

I den nationella projektbanken kan du söka information om beviljade projekt.

Sök projekt i Projektbanken