Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2026

I dialog med aktörer inom länet har Region Jämtland Härjedalen, som regional kollektivtrafikmyndighet, tagit fram ett nytt trafikförsörjningsprogram för perioden 2021–2026

Trafikförsörjningsprogrammet visar mål och inriktning för hur kollektivtrafiken i Jämtlands län ska utvecklas på sikt.