Här kan du via olika länkar komma till interaktiv statisktik och plattfromar samt den gemensamma portalen för de fyra nordliga länen med rapporter och visualiserad statistik.

Nationella emissionsdatabasen bild

Till SMHI:s nationella emissionsdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här finns interaktiv data om olika utsläpp nationellt och regionalt

Kartverktygsbild

Till SCB:s kartverktyg

Här kan det väljas olika administrativa samt andra geografisk lager

Bild på FHM:s interaktiva FolkhälsoStudio-plattform

Till Folkhälsomyndighetens plattform FolkhälsoStudio

Här kan du skapa presentationer och kartor baserat på statistik hos dem.

Bild på FHM:s plattform för Kommunfaktablad

Till Folkhälsomyndighetens plattform för Kommunfaktablad

Här finns statistik visualiserat på kommun efter olika ämnen så som befolkningmängd, ohälsotal, inkomst, fallolyckor mm.