Anmälan kommersiell kollektivtrafik

Kollektivtrafikmarknaden är öppen för kommersiella aktörer. Det är krav på anmälan och trafikantinformation för den kommersiella trafiken. Alla kollektivtrafikföretag som vill bedriva trafik måste anmäla detta till regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM.

Tillstånd
Den som har trafiktillstånd får bedriva yrkesmässig trafik. Transportstyrelsen är tillståndsmyndighet och prövar om den sökande är lämplig att få ett trafiktillstånd och driva ett trafikföretag.

Anmälan
Den som har trafiktillstånd för yrkesmässig trafik kan starta kommersiell trafik. Trafiken skall anmälas till RKM i det län där trafiken skall bedrivas senast 21 dagar innan kollektivtrafiken påbörjas.

Anmälan ska innehålla:
• Kollektivtrafikföretagets
- Namn
- Organisationsnummer
- Kontaktuppgifter
• Linjer för kommersiell trafik, uppgifter om trafiken
• När kollektivtrafiken påbörjas
• Uppgifter om taxa

Anmälan kommersiell trafik Pdf, 51.3 kB, öppnas i nytt fönster.

För trafik som skall bedrivas i Jämtlands län skickas anmälan till:

Region Jämtland Härjedalen
Regional utveckling
Box 654
831 27 Östersund

eller

regionalutveckling@regionjh.se

Om anmälan berör trafik i fler än ett län, ska den mottagande kollektivtrafikmyndigheten informera övriga berörda myndigheter.