Europeiska socialfonden ESF+

Europeiska socialfonden+ (ESF+) ska bidra till en välfungerande arbetsmarknad och en varaktigt ökad sysselsättning och kompetensförsörjning på lång sikt.

EU kan med pengar från Europeiska socialfonden (ESF+) finansiera utvecklingsprojekt. Här kan organisationer som föreningar, kommuner, myndigheter eller företag söka stöd.

Nationellt program för ESF+

Svenska ESF-rådet har på uppdrag av regeringen tagit fram ett nationellt program för Europeiska socialfonden (ESF+) som består av sex programområden:

  1. Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla
  2. Öka möjligheten till arbete
  3. Minska risken för ekonomisk utsatthet
  4. Öka kapaciteten i den glesa geografin
  5. Social innovation
  6. Fast Care - stöd till ukrainska flyktingar

Syftet med programmet är att stärka arbetsmarknadspolitiken i Sverige och individers ställning på arbetsmarknaden samt ge stöd till kompetensutveckling och kompetensväxling.

Europeiska socialfonden+ 2021–2027 - Svenska ESF-rådet Länk till annan webbplats.


För att det nationella programmet ska få kraft på regional och lokal nivå, har regionala handlingsplaner för olika geografiska områden tagits fram.

Region Jämtland Härjedalen har tillsammans med Region Västernorrland och Svenska ESF-rådet tagit fram en regional handlingsplan för Mellersta Norrland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Planen utgår från strategiska regionala dokument, till exempel en socioekonomisk analys och regionala utvecklingsstrategier (RUS).

Den regionala handlingsplanen ska vara styrande för de utlysningar som sker i Mellersta Norrland inom programområde A och programområde D. Det regionala ESF-rådet för Mellersta Norrland ansvarar för utlysningarna.

Utlysningar som sker inom övriga programområden utgår från en nationell handlingsplan och nationella utmaningar och prioriteringar som tagits fram av ESF-rådet centralt.

Programområde D riktar sig enbart till Mellersta och Övre Norrland som en följd av att här finns särskilda utmaningar rörande demografi, gleshet och småskalighet vilket bidrar till försvårande omständigheter att lösa behov kopplat till livslångt lärande och kompetensförsörjning.

Mer information

Genom det regionala utvecklingsuppdraget har Region Jämtland Härjedalen en roll att samordna aktörer. Vi är måna om att de utvecklingsmedel som finns verkligen når ut och används där de kommer till faktisk nytta och bidrar till hållbar och långsiktig utveckling i länet.

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer om Europeiska socialfonden (ESF+) eller andra finansierings- och utvecklingsmöjligheter. Vi bollar gärna idéer och kopplar vid behov ihop dig med andra, både inom vår egen verksamhet eller med externa aktörer eller direkt med ESF-rådet som förvaltande myndighet för ESF+.

Kontakt: Paulina Franklin, tel: 063-14 65 46


Vill du söka medfinansiering från Region Jämtland Härjedalen för att matcha medel från ESF+ se mer information på sidan Ansök om medfinansiering.