Hit går pengarna

Här finns information hur beslut om projekt- och företagsstöd följs upp och utvärderas. Du hittar även uppföljningar och utvärderingar som handlar om projekt- och företagsstöd. Stöden beslutas av Region Jämtland Härjedalen och finansieras av statliga medel för regionalt utvecklingsarbete.

Region Jämtland Härjedalen är regionalt utvecklingsansvarig aktör. Det innebär bland annat ett ansvar för att besluta om hur olika typer av statliga medel för regionalt utvecklingsarbete ska användas, bland annat medel från anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder inom statens utgiftsområde 19.

Läs mer om det regionala utvecklingsansvaret

Dessa statliga medel kan användas till ändamålen projekt- och företagsstöd, samt stöd till kommersiell service. Inom Region Jämtland Härjedalen är regionala utvecklingsnämnden ytterst ansvarig för beslut om medlens användning.

Läs mer om företagsstöd

Läs mer om projektstöd

Läs mer om stöd till kommersiell service

Läs mer om regionala utvecklingsnämnden

I uppdraget som regionalt utvecklingsansvarig aktör ingår även ett ansvar för att följa upp hur medlen fördelas och beskriva resultatet av medlens användning. Allt redovisas till regeringen genom återrapportering varje år. Sedan 1 april 2024 finns en förordning som styr resultatredovisningen av det regionala utvecklingsarbetet. Här framgår att regionerna ska beskriva

  • hur beslut om medel har bidragit till resultaten av det regionala utvecklingsarbet
  • hur hänsyn till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet har påverkat regionens beslut om medel,
  • hur beaktandet av territoriella perspektiv, inklusive hänsyn till olika förutsättningar inom länet, har påverkat regionens beslut om medel, och
  • hur arbetet med att utveckla jämställdhet, integration samt miljö och klimat genom de selektiva regionala företagsstöden och bidragen till projektverksamhet har bidragit till resultaten.

Projektbanken - sök bland projekt i hela Sverige

I den nationella projektbanken hittar du information om beviljade projekt. Här kan du även se vilka projekt som andra regioner medfinansierar. Projektbanken visar både nationellt finansierade projekt och EU-finansierade projekt.

Sök projekt i Projektbanken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppföljnings- och utvärderingsrapporter

Analysportal NORR

Du som är intresserad av fakta, statistik och analyser på temat regional utveckling kan även hitta underlag i Analysportal NORR. Portalen är ett samarbete mellan Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Region Västerbotten och Region Norrbotten.

Sök fakta, statitisk och analyser i Analysportal NORR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.