Digitalisering

En metod för verksamhets- och samhällsutveckling där digitala lösningar används för automatisering och innovation.

Som regionalt utvecklingsansvarig arbetar Region Jämtland Härjedalen med digitalisering externt i länet. Det kan till exempel handla om utveckling av näringsliv, forskning och innovation och kulturella och kreativa näringar.

Samverkan mellan olika aktörer för en enklare vardag för länets invånare är också en del av arbetet med digitalisering. Ett exempel på det är projektet inom Green Flyway som testat drönarleveranser av blodprov från Funäsdalens hälsocentral i Härjedalens kommun till Östersunds sjukhus. Du kan läsa mer om projektet i rapporten, som är på engelska, här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

En annan del av digitalisering är att möjliggöra för invånare att bo och verka i hela länet. För att det ska vara möjligt krävs en robust och snabb internetuppkoppling - det kan du läsa mer om här.

 

Digitaliseringskoordinator

Alla Sveriges regioner har av regeringen erbjudits medel för att inrätta en funktion som regional digitaliseringskoordinator fram till år 2025. Det innebär ett uppdrag att främja möjligheter till att utveckla länet mot ett mer digitaliserat samhälle. Tillväxtverket har i uppdrag att stödja regionerna i arbetet.

Digitaliseringskoordinatorn jobbar bland annat med att sprida information om den nationella digitaliseringspolitiken till aktörer i regionen och att synliggöra de regionala och lokala förutsättningarna på nationell nivå.

 

Digitaliseringsstöd för företag

Företagsstöd för digitaliseringsinsatser
Syftet med stödet är att möjliggöra små och medelstora företags satsning på digitaliseringsinsatser för att stärka företagens konkurrenskraft. Med digitalisering avses här användande av digital teknik för att skapa nya värden i företaget. Det räcker inte att enbart datorisera (omvandla något till digitalt format) utan det handlar om utveckling och effektivisering av er befintliga verksamhet, eller att uppfinna helt nya innovationer, med hjälp av tekniska lösningar.
Du kan läsa mer om stöd för digitaliseringsinsatser här.

Rådgivning via timbanken - Fem gratis timmar per år och företag
Som företagare i länet har du möjlighet att ta del av utvalda konsulters rådgivning inom olika områden, där IT och digitalisering är ett.
Klicka här för mer information.

 

Andra delar av digitaliseringsarbetet inom regionen

Smart Specialisering - Digitala lösningar
"Digitala Lösningar" är ett av fyra utvalda styrkeområden inom smart specialsiering för Region Jämtland Härjedalen. Du kan läsa mer om styrkeområdena och om smart specialisering här.