Coronastöd

Rosa tonplatta med texten Klicka här för att skapa din ansökan

Region Jämtland Härjedalen erbjuder flera företagsstöd som specifikt syftar till att mildra coronakrisens negativa effekter. Här hittar du sammanfattad information om stöden.

Du hittar mer information om stöden här

Stöd till omställning för att möta coronakrisens effekter

Syftet är att långsiktigt och hållbart stärka företagens konkurrenskraft och omställning till nya marknadsförutsättningar.

Du kan till exempel söka stöd för:

  • Digitalisering
  • Investeringar
  • Produktuveckling
  • Marknadsföring
  • Kompetensutveckling

Stöd till utbildning för hållbar besöksnäring

Syftet är att under ”coronakrisen” tillföra ett företag affärsstrategisk kompetens som stärker företagets framtida konkurrenskraft genom utbildningsinsats riktad till nyckelperson (-er) inom företaget. Utbildningen ska bidra till att företaget kan ställa om till de nya marknadsförutsättningarna.

Stöd till mindre investeringar för hållbar besöksnäring

Syftet är att långsiktigt och hållbart stärka besöksnäringsföretags konkurrenskraft och omställning till nya marknadsförutsättningar för att möta coronakrisens effekter.

Logotype - Europeiska regionala utvecklingsfonden

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se