Coronastöd

När Covid 19-pandemin bröt ut påverkades marknadsförutsättningarna och företagen ställdes inför helt nya förutsättningar. Region Jämtland Härjedalen sökte och beviljades i detta läge under 2020 två så kallade ramprojekt för att kunna erbjuda fler företag ekonomiskt stöd till åtgärder/investeringar som behövde göras med anledning av pandemins effekter.

Ett ramprojekt är ett projekt som fördelar EU-stöd vidare till företag. Det är bara vissa aktörer som kan beviljas ramprojekt eftersom den aktör som driver projektet måste ha rätt att tillämpa de förordningar som styr företagsstöden. Det har Region Jämtland Härjedalen rätt att göra.

Inom ramprojekten erbjuder Region Jämtland Härjedalen ett antal företagsstöd som är särskilt framtagna för att kunna finansiera investeringar som behövs med anledning av pandemins effekter på näringslivet och det enskilda företaget.

Ramprojektet Ökad konkurrens-och investeringskraft för små och medelstora företag i Jämtlands län orsakat av covid- 19 har finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, programmet Mellersta Norrland. Det erbjuder stöd till omställning för stärkt konkurrenskraft.

Läs mer om stöd till omställning för stärkt konkurrenskraft

Ramprojektet Särskilt investeringsstöd till besöksnäringen utifrån Corona-pandemin/CV19 med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, nationella regionalfondsprogrammet. Det erbjuder stöd till kompetenshöjande insatser för besöksnäringen.

Läs mer om stöd till kompetenshöjande insatser för besöksnäringen

Här kan du läsa om företag som sökt och beviljats stöd i ramprojekten Pdf, 393.2 kB.