Energieffektiva Företag

Investeringsstöd till energieffektivitetsåtgärder

Under perioden september 2018 till och med december 2022 drev vi ett så kalla ramprojekt med inriktning mot att stödja energieffektivisering i små och medelstora företag i Jämtland Härjedalen. Här kan du läsa om projektets resultat.

Ramprojektet är avslutat och över 50 miljoner kronor har betalats ut till företag som har investerat i energieffektiviseringsåtgärder. Stöden fördelades på 53 unika företag med arbetsplatser runt om i länet. Investeringsåtgärderna handlar om allt ifrån ventilations- till belysningsåtgärder. Totalt har investeringarna bidragit till att minska energiförbrukningen hos företagen med 8784 MWh per år.

Det går fortfarande att söka stöd till energieffektivisering inom ordinarie stöderbjudanden.

Läs mer om erbjudandet om stöd till energieffektivisering

Inspieras av andra företag som gjort investeringar för energieffektivisering