Regionala utvecklingsprojekt

Region Jämtland Härjedalen driver genom Regionala utvecklingsförvaltningen en rad samhällsorienterade utvecklingsprojekt. Här kan du ta del av några av dessa. Syftet med projekten är att stärka och utveckla länet genom insatser som verkar inom en rad olika områden. I menyn till vänster kan du få en överblick över de utvecklingsprojekt som Region Jämtland Härjedalen driver just nu.

Styrkedjan

De utvecklingsprojekt som Regionala Utvecklingsförvaltningen driver utgår från Regionala Utvecklingsstrategin, RUS. EU 2020 och statens nationella strategi för regional tillväxt och attraktionskraft är i sin tur vägledande för RUS. Regionala utvecklingsförvaltningen samordnar tillsammans med länets kommuner för att säkerställa att de projekt som drivs får avsedd effekt och stärker kommunernas eget utvecklingsarbete.

Styrdokument

EU 2020

Nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Länk till annan webbplats.

Regionala utvecklingsstrategin Länk till annan webbplats.

Regionala innovationsstrategin Länk till annan webbplats.

RUFs verksamhetsplan 2017 Pdf, 2.8 MB.

RUNs verksamhetsplan 2017 Pdf, 1 MB.