Build2LC

Skriv tabellbeskrivning här

Projektfakta


Projektägare

Regional Utveckling - Attraktion och livsmiljö

Projektledare

Katarina Ryckenberg

Samarbetspartners

 • Spanien: Andalusian Energy Agency, Regional Ministry of Employment, Enterprise and Commerce, Andalusian Government (AEA), Andalusian Institute of Technology (IAT)
 • Litauen: The Public Investment and Development Agency of Lithuania (VIPA)
 • UK: Severn Wye Energy Agency Ltd (SWEA),
 • Polen: Rzeszow Regional Devolopment Agency (RRDA)
 • Kroatien: Croatia Regional Energy Agency (RGEA)
 • Slovenien: Local Energy Agency of Gorenjska (LEAG)

Projektbudget

559 000 under 2017

Projektperiod

2016-04 - 2020-09

Webbplats

www.giftfrittjamtland.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fördjupad läsning


Projektbakgrund

Region Jämtland Härjedalen har nu en flerårig satsning riktad till fastighetschefer, fastighetsansvariga och de som arbetar med energi i fastigheter på fastighetsbolag, kommuner eller annan offentlig organisation i länet.

Satsningen finansieras av det europeiska Interreg Europe-projektet BUILD2LC (Low Carbon) i vilket Region Jämtland Härjedalen deltar sedan maj 2016. Totalt i projektet deltar 7 regioner från lika många länder (Spanien, Litauen, Storbritannien, Polen, Kroatien, Slovenien). Projektet kommer att drivas under fem år. De tre första åren intensivt och de två sista med lägre aktivitet.

Syfte och mål

Syftet är att stimulera till ökad energieffektivitet i byggnader via inspiration, kunskapsutbyte och goda exempel, samt att förbättra policys för att främja marknader för specialiserade företag inom byggsektorn. Även: - Främja efterfrågan och investeringar, samt underlätta för medborgare att energieffektivisera. - Främja konkurrenskraften hos företagsnätverk. - Förbättra kompetensen hos arbetare som riktar in sig på nya marknadsnischer - Främja innovativa lösningar, nya material, öka offentlig upphandling, och samarbeten mellan företag och kunskapsinstitutioner. - Eliminera barriärer.

Aktiviteter

Inom projektet arrangeras interregionala seminarier där alla partners träffas för erfarenhetsutbyte, studiebesök och workshops. Under 2017 kommer fyra seminarier arrangeras: • Litauen om finansiella styrmedel • Polen om professionalisering av byggsektorn • Storbritannien om efterfrågan och energifattigdom • Jämtland om innovation Vidare arrangeras regionala möten med regionala intressenter. Två sådana möten ska arrangeras under 2017. I Jämtland handlar det främst kommunala bostadsbolag och fastighetsansvariga i länets kommuner.

Förväntat resultat

 • 4 intertematiska interregionala seminarium
 • 4 Studiebesök i samband med seminarier
 • 3 "Ämnes rapporter" på teman relaterade till de interregionala tematiska seminarier
 • 2 workshops med regionala intressenter
 • 2 pressmeddelanden
 • 1 Lägesrapport av projektet Andra och tredje projektmötet för styrkommittén och andra projektmötet för den tekniska kommittén
 • 2 nyhetsbrev
 • 1 Innovationskarta Uppdateringar av projektets hemsida och sociala medier

In english

Region Jämtland Härjedalen has a several year commitment aimed at property managers, property managers and those who work with the energy of properties in real estate companies, municipalities or any other public body. The initiative is funded by the European Interreg project BUILD2LC (Low Carbon. In total, the project involved 7 regions from as many countires. Main outputs 2017:

4 Interregional thematic seminar, 4 Study visits, 2 Regional workshop with stakeholder groups, 2 press releases, 2nd & 3rd Steering committee and 2nd Technical Committee project meeting, 2 newsletter, 1 Innovation Map.