Underlag och prognoser

Att förstå och förmedla kompetensbehov på länsnivå är en viktig del det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Här finns övergripande analyser och prognoser som är framtagna av Region Jämtland Härjedalen i samarbete med andra aktörer. Här finns också länkar till myndigheter som har i uppdrag att ta fram underlag som synliggör behov av kompetens.

Kompetensbehov på medellång till lång sikt

Här hittar du rapporter och underlag som beskriver hur kompetensbehoven samt utbudet av kompetens i länet ser ut på medellång till lång sikt.

Trender och förändringar
Rapport som beskriver hur omvärldstrender påverkar kompetensbehoven i Jämtlands län.

Kompetensbehov på kort sikt

Här hittar du rapporter och underlag som beskriver hur kompetensbehoven
i länet ser ut på kort sikt.

Näringslivets kompetensbehov
Undersökning där företagare i Jämtlands län tillfrågats kring behov av kompetens och utveckling.

Nulägesbild av eftersökt kompetens i Jämtlands län
Platsannonser hos Arbetsförmedlingen som ger en nulägesbild över den kompetens som efterfrågas i Jämtlands län.

Platsannonser (hos Af) - Jämtland (analysportalnorr.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trender och prognoser

Här hitttar du underlag kring de utmaningar vi står inför i vår region samt inom vilka områden vi har ett överskott av kompetens.

Analysportal Norr

Här hittar du fakta, statistik och analyser om de fyra nordligaste länen, Jämtland, Västernorrland, Norrbotten och Västerbotten.

Analysportal Norr Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.